157 Stapylton Jacobs Well Rd, Stapylton
157 Stapylton Jacobs Well Rd, Stapylton